She’s precise liquid eyeliner – bút kẻ mắt dạng lỏng chính xác

255.000 

She’s Precise Liquid Eyeliner là bút kẻ mắt dạng lỏng siêu chính xác của Australis này sẽ giúp bạn tạo ra đường kẻ mắt thật hoàn hảo.  Sản phẩm thông dụng và là công cụ đắc lực cho việc make up.

Call Now